Điểm báo ngày 09 tháng 7 năm 2019

09/07/2019

 

Bộ, ngành

1. Đặc biệt quan tâm việc cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh

2. Tổ công tác của Thủ tướng: Nhiều vướng mắc chính sách được tháo gỡ

3. Bảo hiểm y tế điện tử - tiện lợi đủ đường

4. Tham nhũng vặt làm mất lòng tin của dân với chính quyền

5. Doanh nghiệp hoang mang vì điều kiện kinh doanh cành, lá

6. VPCP và UBND tỉnh Bắc Giang chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai Chính phủ điện tử

7. Quản taxi công nghệ, bài học từ Hàn Quốc


Địa phương

8. Triển khai thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính

9. Về sự hài lòng

10. Lợi ích từ mô hình họp trực tuyến

11. Bắc Giang: Tạo sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp
 

Xem Điểm báo ngày 09 tháng 7 năm 2019 tại file đính kèm
File đính kèm