Điểm báo ngày 10 tháng 7 năm 2019

10/07/2019

Bộ, ngành

1. Rà soát các điều kiện đầu tư kinh doanh ngành nông nghiệp

2. Yêu cầu Bộ TT&TT siết chặt việc mở các trang quảng cáo, mua bán thực phẩm

3. Thủ tướng phân công soạn thảo 14 dự án luật, pháp lệnh

4. Thêm 2 phần mềm Cổng dịch vụ công được Bộ TT&TT công bố đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

5. Kiểm tra chuyên ngành chưa có cải cách đáng kể

6. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu được đơn giản hóa

7. Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước ngày càng hoàn thiện

8. Chặt chẽ, tránh cấp tràn lan

9. Yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ độc lập khi xét tuyển viên chức

 

Địa phương

10. TP HCM áp dụng 4.0 giải quyết các vấn đề “nóng”

11. Nghệ An sẽ ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính các cấp, ngành

12. Tiết kiệm thời gian và chi phí vận chuyển nhờ ứng dụng công nghệ

13. Vì sự hài lòng của doanh nghiệp

14. Xây dựng bệnh viện thông minh không giấy tờ

Xem Điểm báo ngày 10 tháng 7 năm 2019 tại file đính kèm
 
File đính kèm