Điểm báo ngày 22 tháng 7 năm 2019

22/07/2019

 

Bộ, ngành

1. Thời gian và chi phí thấp nhất cho doanh nghiệp gia nhập thị trường

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Đẩy mạnh việc công khai, minh bạch tạo thuận tiện cho người dân

3. ‘Phải xử lý hình sự những doanh nghiệp trốn đóng BHXH’

4. Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành: Để thực chất hơn nữa, còn nhiều việc phải làm


Địa phương

5.  PCI của TPHCM: Tại sao có kết quả như vậy?

6. Hải Phòng “giành” lại thủ phủ logistics

7. Hà Nội đã triển khai 1.272 dịch vụ công trực tuyến

8. Đơn giản hóa cấp giấy phép xây dựng

9. Tác động của cải cách hành chính đến chỉ số PCI

10. Thước đo sự hài lòng của người dân

11. Nghệ An chú trọng cải thiện mối quan hệ giữa công dân và cơ quan hành chính

12. Các địa phương đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh
 

Xem Điểm báo ngày 22 tháng 7 năm 2019 tại file đính kèm
File đính kèm