Điểm báo ngày 19 tháng 8 năm 2019

19/08/2019

 

Bộ, ngành

1. Tiếp tục thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN
2. Tạo thuận lợi thương mại, tăng cơ hội thu hút đầu tư
3. Vẫn phải... đăng ký doanh nghiệp
4. Ngành hàng hải chuẩn hóa thủ tục hành chính
5. Dịch vụ công trực tuyến là nền tảng xây dựng Chính phủ điện tử
6. Phê duyệt Đề án Thúc đẩy kinh tế chia sẻ: Cơ hội lớn cho đổi mới sáng tạo

Địa phương
7. Đầu tư bất động sản: Bế tắc vì thủ tục
8. Cục Hải quan Quảng Ninh phấn đấu dẫn đầu bảng xếp hạng 3 năm liên tiếp
9. Cải cách thủ tục hành chính về chứng thực tại các xã, thị trấn của huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
10. Thành phố Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh việc sử dụng hóa đơn điện tử


 

Xem Điểm báo ngày 19 tháng 8 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm