Điểm báo ngày 20 tháng 8 năm 2019

20/08/2019

Bộ, ngành

1. VCCI đề nghị có Sách trắng về các giải pháp gỡ bỏ rào cản với hàng hóa, dịch vụ và sở hữu trí tuệ của Việt Nam 2017-2019
2. Công bố 8 thủ tục hành chính mới liên quan đến đại lý hải quan
3. Những lưu ý về cấp, đổi bằng lái xe quốc tế
4. Đề xuất mới hướng dẫn về công tác văn thư
5. Xung đột tính pháp lý trong đầu tư xây dựng

 

Địa phương
6. Hội thảo quốc gia về 'Chuyển đổi số, hoàn thiện Chính quyền điện tử' tại Phú Yên
7. Còn tình trạng gây khó khăn khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
8. Sở Xây dựng Nghệ An cần có nhiều 'kênh' đánh giá mức độ hài lòng của người dân
9. Hải quan Hà Nội: Sự hài lòng của doanh nghiệp ngày một cao
10. Đơn giản thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi
11. Lào Cai thực hiện nhiều biện pháp triển khai Chính quyền điện tử
12. Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp


 

Xem Điểm báo ngày 20 tháng 8 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm