Điểm báo ngày 21 tháng 8 năm 2019

21/08/2019

Bộ, ngành

1. Tạo thuận lợi cho phát triển thương mại
2. Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính
3. Cần thiết chia sẻ thông tin thông qua Cơ chế một cửa quốc gia
4. Bộ, ngành 'khoe' thành tích cắt giảm thủ tục, doanh nghiệp 'than' hình thức
5. Dự thảo lần 10 sửa đổi Nghị định 86 có gì mới?
6. Tổ công tác của Thủ tướng: Doanh nghiệp vẫn kêu ‘khổ nạn’ thủ tục

Địa phương
7. Sở Công thương Hà Tĩnh giải quyết 808 hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 3 và 4
8. Lào Cai: Nỗ lực giảm nghèo về thông tin và truyền thông
9. Phó chủ tịch TP.HCM làm Trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính
10. Tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính
11. Kiểm tra đột xuất thực hiện cải cách hành chính năm 2019
12. Phấn đấu Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Ninh Thuận năm 2019 đạt trên 80,0% 
13. Phê duyệt 03 quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đê điều


 

File đính kèm