Điểm báo ngày 26 tháng 8 năm 2019

26/08/2019

 

Bộ, ngành

1. Thủ tục mới về tiếp nhận công chức không qua thi tuyển

2. Thực hiện nhiều giải pháp đổi mới quản lý giáo dục

3. Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi): Điểm mới liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư

4. Tăng cường kiểm tra, xử lý gian lận xuất xứ hàng hóa

5. Hàng loạt nguyên liệu đầu vào được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành

6. Trường học, bệnh viện được đề xuất lắp đặt thiết bị thanh toán không tiền mặt

7. 'Giấy thông hành' cho trái nhãn Việt vào Úc 


Địa phương

8. TP HCM kiến nghị một số vấn đề liên quan lĩnh vực ATGT

9. Cải cách hành chính lĩnh vực bảo hiểm xã hội: Tăng minh bạch, giảm phiền phức

10. Xử lý nghiêm kiểu giải quyết công việc “ban ơn” cho doanh nghiệp

11. Người Lào Cai đã trở thành công dân điện tử như thế nào?

Xem Điểm báo ngày 26 tháng 8 năm 2019 tại file đính kèm
File đính kèm