Điểm báo ngày 30 tháng 8 năm 2019

30/08/2019

 

Bộ, ngành

1. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến qua Zalo: Bộ trưởng yêu cầu thẩm định

2. Việt Nam cải cách thủ tục hành chính tiếp cận hơn với chuẩn mực OECD

3. Infographic: Dấu ấn cải cách thủ tục hành chính Bảo hiểm y tế

4. BHXH đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

5. Lợi dụng tạm nhập, tái xuất để rút ruột, đánh tháo hàng hoá

6. Tổ công tác của Thủ tướng: Đừng lấy lý do để trì hoãn cải cách

 

Địa phương

7. 31 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Nội
8. Sơn La đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm

9. Sở Công Thương Lào Cai: Ưu tiên cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

10. Thừa Thiên-Huế: Cần đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử, đơn giản hóa thủ tục hành chính

11. Hà Nội lên kế hoạch hành động phát triển chính phủ điện tử

12. TP.HCM: Sự kỳ vọng của người dân với dịch vụ công trực truyến

13. Hà Nội đặt nhiều mục tiêu trong xây dựng và triển khai Chính phủ điện tử

14. Chấn chỉnh hoạt động của các bến thủy nội địa không phép
 

Xem Điểm báo ngày 30 tháng 8 năm 2019 tại file đính kèm
File đính kèm