Điểm báo ngày 03 tháng 9 năm 2019

03/09/2019

Bộ, ngành

1. Cách làm “một cửa” trực tuyến hiệu quả cao tại Cục An toàn Thực phẩm
2. Tháo gỡ rào cản, tạo thể chế mới cho doanh nghiệp phát triển
3. Giảm phí, miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp: Rẻ nhưng có dễ thực hiện?
4. Không thay đổi, đừng nghĩ đến thành công
5. Năm 2020, hàng hải “chuẩn hóa” toàn bộ thủ tục hành chính lên mức độ 4

Địa phương
6. Dịch vụ 'chat' giữa dân và chính quyền Bắc Giang hoạt động ra sao?
7. Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan
8. Học tập làm theo Bác, thi đua “Dân vận khéo”
9. Họp không giấy: Tương tác nhanh, tiết kiệm
10. Đà Nẵng thí điểm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua bưu điện
11. Đơn giản & nhanh gọn
12. Tìm cách thu hút đầu tư

Xem Điểm báo ngày 03 tháng 9 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm