Điểm báo ngày 06 tháng 9 năm 2019

06/09/2019

Bộ, ngành

1. Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Bộ
2. Cải cách tạo minh bạch, hiệu quả trong quản lý quỹ BHXH, BHYT
3. Doanh nghiệp nản lòng vì "rừng thủ tục"
4. Sẽ chuyển nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử từ Văn phòng Chính phủ về Bộ TT&TT
5. Cắt giảm chi phí và thời gian khởi sự kinh doanh

 

Địa phương

6. Xã Yên Lập cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân
7. Sở Xây dựng Quảng Bình: Thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông, nâng cao hiệu quả hoạt động
8. Tập trung mọi nguồn lực trong triển khai thực hiện Chính quyền điện tử
9. Ngành Công Thương Hà Nội: Quyết liệt cải cách hành chính
10. Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực đơn giản hóa thủ tục cải cách hành chính
11. Thanh Hóa cần gắn kết chặt chẽ cải cách hành chính với phát triển kinh tế - xã hội
12. Hà Nội phấn đấu duy trì 100% thủ tục hành chính: Đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
13. Cục Hải quan TP Hà Nội đã cung cấp 173/181 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
14. Bình Dương: Cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản và Chất lượng quản lý hành chính đất đai

Xem Điểm báo ngày 06 tháng 9 năm 2019 tại file đính kèm
File đính kèm