Điểm báo ngày 11 tháng 9 năm 2019

11/09/2019

Bộ, ngành

1. Giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Y tế bộc lộ nhiều hạn chế

2. Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu ngăn chặn trục lợi bảo hiểm y tế

3. Cải cách hành chính thuế, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp

4. Bất lợi khi không mang chứng minh nhân dân

5. Sửa đổi bổ sung Thông tư 39/2018/TT-BTC: Thông thoáng hơn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

6. Sẽ kiểm soát các trang website thương mại điện tử không đăng ký

7. Dịch vụ đòi nợ thuê: Để hay cấm?

8. Sửa đổi hàng loạt quy định cản trở đầu tư, kinh doanh

 

Địa phương

9. Khai trương trung tâm phục vụ hành chính công Cao Bằng đặt tại Bưu điện tỉnh 

10. KBNN Ninh Thuận: Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ còn 2 ngày

11. Lo ngại chất lượng bánh “handmade”, nhập lậu

12. Đề nghị tước giấy phép phòng khám có bác sĩ Trung Quốc ở Đà Nẵng

13. TP.HCM vẫn còn nhiều cuộc họp tốn... giấy
 

Xem Điểm báo ngày 11 tháng 9 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm