Điểm báo ngày 17 tháng 9 năm 2019

17/09/2019

 
Bộ, ngành
1. Dự thảo về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức
2. Bộ Y tế trả lời về lộ trình sửa đổi chính sách và cắt giảm TTHC
3. Hải quan khảo sát việc thanh toán điện tử qua Cơ chế một cửa quốc gia
4. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo hướng tới thịnh vượng
5. Sẽ xây dựng Chính phủ điện tử nhanh và tốt hơn
6. Thực hiện Hệ thống quá cảnh hải quan sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế quốc tế
 
Địa phương
7. Cải cách hành chính tại TP HCM nhiều biến chuyển, người dân hài lòng
8. Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại cấp xã
9. Tăng cường sự tương tác của người dân với chính quyền
10. Tập huấn sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến cho cộng đồng doanh nghiệp
11. Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cải cách hành chính

Xưm Điểm báo ngày 17 tháng 9 năm 2019 tại file đính kèm
File đính kèm