Điểm báo ngày 18 tháng 9 năm 2019

18/09/2019

Bộ, ngành

1. Hải quan đứng đầu Bộ Tài chính về cải cách hành chính
2. Bảo hiểm y tế điện tử: Khi khám bệnh không cần mang giấy tờ tùy thân
3. BHXH Việt Nam đạt giải thưởng về cải cách thủ tục hành chính ASSA năm 2019
4. Đánh giá kỹ lưỡng tác động đến môi trường đầu tư và doanh nghiệp
5. UBTVQH cho ý kiến Luật Đầu tư và Luật DN sửa đổi
6. Sửa Quyết định thành lập UBQG về Chính phủ điện tử
7. Vụ VNPharma buôn thuốc giả: Nhiều kẽ hở trong cấp phép, nhập khẩu thuốc


Địa phương

8. Đưa bằng lái xe đến tận nhà dân
9. Công khai địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cơ quan
10. Huyện Hồng Ngự: Thực hiện “Thứ 7 vì dân”
11. Xây dựng Chính phủ điện tử, thành phố thông minh là xu hướng bắt buộc
12. Xã Nam Phong: Hiệu quả từ cải cách thủ tục hành chính theo chuẩn ISO 9001:2008

 

Xem Điểm báo ngày 18 tháng 9 năm 2019 tại file đính kèm
 
File đính kèm