Điểm báo ngày 02 tháng 10 năm 2019

02/10/2019

Bộ, ngành

1. Cải cách TTHC trong lĩnh vực xây dựng hiệu quả, thực chất hơn
2. Bảo lãnh thông quan hữu ích gì cho doanh nghiệp và Hải quan?
3. Đào tạo, cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm
4. Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài
5. Khởi nghiệp không đơn giản
6. Phối hợp gửi nhận văn bản điện tử phục vụ các kỳ họp Quốc hội

 

Địa phương

7. Đà Nẵng đưa Cổng dịch vụ công trực tuyến vào hoạt động
8. Cải cách hành chính phục vụ người dân
9. Khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương
10. Nâng tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích
11. Giải quyết trên 277 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính

12. Thường xuyên cập nhật, phổ biến các quy định mới về thủ tục hành chính
13. Ngành y tế Hà Nội: Tạo thuận lợi nhất cho người dân, bệnh nhân
14. Điện Biên: Giải pháp nào cho việc tách thửa và xin cấp sổ đỏ nhanh?
15. Giảm chi phí, tăng thuận lợi cho dân


 

Xem Điểm báo ngày 02 tháng 10 năm 2019 tại file đính kèm
File đính kèm