Điểm báo ngày 08 tháng 10 năm 2019

08/10/2019

 

Bộ, ngành

1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Tạo “đột phá” trong cải cách hành chính

2. Để nhà đầu tư bất động sản du lịch an tâm

3. Minh bạch trong tự chủ tuyển sinh sẽ triệt tiêu cơ chế xin - cho

4. Dự thảo Thông tư Quy định về thuyền viên phát sinh chi phí cho doanh nghiệp

5. Bộ GD-ĐT: Bỏ xếp loại trên bằng tốt nghiệp đại học phù hợp với thế giới

6. Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Một số bộ vẫn trì trệ và mang tính đối phó

7. Vi phạm dạy học trái phép sẽ bị xử phạt như thế nào?

8. Công chức vẫn chưa ý thức được "4 luôn" và "4 xin" 

9. Nghỉ thêm chiều thứ bảy, nên hay không?

10. VNPT và VCCI cùng đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

11. Những bài hát bị cấm
 

Địa phương

12. Thoát khỏi thủ tục trì trệ

13. Đà Nẵng: Tạm dừng cấp phép liên quan đến các hoạt động dạy thêm, học thêm

14. Gần 900 nghìn bài dự Cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến”

Xem Điểm báo ngày 08 tháng 10 năm 2019 tại file đính kèm
File đính kèm