Điểm báo ngày 11 tháng 10 năm 2019

11/10/2019

 

Bộ, ngành

1. Xây dựng Chính phủ điện tử: Bài 1 - Làm cho chính quyền năng động, hiệu quả

2. Xây dựng Chính phủ điện tử: Bài 2 – Còn nhiều việc phải làm

3. Bộ Tài chính trả lời về trợ giá cho nông dân khắc phục dịch bệnh 

4. Trình Chính phủ sửa đổi thủ tục công nhận nhà khoa học trẻ tài năng

5. Mới cấp thẻ căn cước công dân, đến tuổi theo quy định có phải cấp lại?

6. Loạn chứng chỉ hành công chức: Cần loại bỏ một kiểu 'giấy phép con'

7. Giảm thời gian đăng ký xuất bản để sách sớm đến tay bạn đọc

8. Từ 30/9/2019 Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT được sửa đổi, bổ sung

9. BHXH Việt Nam: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

10. Thanh toán không dùng tiền mặt trong dịch vụ công - Tiết giảm chi phí xã hội

 

Địa phương

11. Cổng dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ Điện Biên xây dựng Chính phủ điện tử

12. Gỡ khó để người thu nhập thấp có nhà ở

13. Cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử

14. Quận Cầu Giấy không còn tình trạng hồ sơ cấp phép xây dựng chậm giải quyết

15. Tạo bước đệm để hình thành chính quyền điện tử

16. Quảng Nam: Buộc xin lỗi công khai nếu giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn

Xem Điểm báo ngày 11 tháng 10 năm 2019 tại file đính kèm
File đính kèm