Điểm báo ngày 05 tháng 11 năm 2019

05/11/2019

 

Bộ, ngành

1. Quy định mới về trình tự, thủ tục cấp thẻ CCCD áp dụng từ ngày 18/11

2. Thủ tục cấp thẻ căn cước công dân sắp tới ra sao?

3. Dự thảo Nghị định về nghệ thuật biểu diễn: Tạo hành lang pháp lý, thúc đẩy sự phát triển

4. Đại biểu đề xuất hình sự hoá hành vi sử dụng trái phép ma tuý

5. Một cải cách nhưng hai ba điểm khác kéo lại

6. Chỉ giáo viên được cơ sở giáo dục cử đi mới đủ điều kiện để dự xét thăng hạng?

7. Đổi tên đệm trên CMND, CCCD có phải thi lại bằng lái xe không?

8. Để bằng cấp là thước đo chính xác

9. Triển khai cổng dịch vụ công quốc gia: Người dân hài lòng là Chính phủ thành công

10. Tạm dừng cấp giấy phép các trang thông tin điện tử tổng hợp

11. Công dân được kê khai trực tuyến khi xin cấp lại thẻ căn cước 

12. 'DN Việt Nam cần làm chủ công nghệ nền tảng trong Chính phủ điện tử'

Địa phương

13. Cà Mau: Phải đi lại 5 lần, dân mới làm được giấy khai sinh
14. Yên Bình đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

15. Hà Nội: Trước 15/11 phải hoàn thành tích hợp dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia 

Xem Điểm báo ngày 05 tháng 11 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm