Điểm báo ngày 06 tháng 11 năm 2019

06/11/2019

 

Bộ, ngành

1. Hai thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm áp dụng Cơ chế một cửa từ đầu năm sau

2. Thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh

3. Xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia: Nâng cao chất lượng phục vụ

4. Đề xuất bỏ ngưỡng 3 triệu USD với dự án ODA không hoàn lại

5. Ngừng nhận hồ sơ giấy khi Cấp phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

6. Để nông sản sạch đến tay người tiêu dùng

7. Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh

8. Có thể làm thủ tục cấp căn cước công dân qua internet

 

Địa phương

9. Vụ đi lại 5 lần để làm giấy khai sinh: Điều chuyển cán bộ vi phạm

10. Cao Bằng: Xuất nhập khẩu là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế

11. Cải cách để ngành du lịch TP.HCM ngày càng hấp dẫn

12. Mô hình “Tổ dân phố điện tử” tạo thuận lợi cho người dân

13. Nhân rộng sáng kiến gửi kết quả giải quyết qua bưu điện

Xem Điểm báo ngày 06 tháng 11 năm 2019 tại file đính kèm
File đính kèm