Điểm báo ngày 07 tháng 11 năm 2019

07/11/2019

 

Bộ, ngành

1. Giấy phép con "hành" giáo viên: Tiền tỉ vào túi ai?

2. Văn bằng, chứng chỉ đối với cán bộ công chức như một kiểu “giấy phép con”

3. Công tác quản lý xuất khẩu lao động còn nhiều hạn chế

4. Thủ tục khai hải quan đối với hàng hóa đưa vào cửa hàng miễn thuế

5. Sau thanh toán dịch vụ công không dùng tiền mặt, VNPT sẵn sàng cung cấp Mobile Money

6. Bộ TT&TT phê duyệt kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử đến năm 2020 

7. Từ 05/11, mỗi doanh nghiệp sẽ có tới 11 tài khoản thuế điện tử

8. Sang tên, đổi chủ xe có thể không phải rút hồ sơ gốc 

9. Doanh nghiệp nhà nước tiếp cận công nghệ 4.0

 

Địa phương

10. Dân đi "5 lần 7 lượt" và phải chi tiền mới làm được... giấy khai sinh!

11. Quảng Trị: Bộn bề tâm tư khi... sáp nhập xã!

12. Quảng Ninh: Khó khăn trong đảm bảo ATTT của Chính phủ điện tử đến từ việc thay đổi thói quen của cán bộ công chức 

13. Có nhất thiết sử dụng sổ liên lạc điện tử?

Xem Điểm báo ngày 07 tháng 11 năm 2019 tại file đính kèm
File đính kèm