Điểm báo ngày 15 tháng 11 năm 2019

15/11/2019

 

Bộ, ngành

1. Bóc tách lý do loại 12 ngành, nghề ra khỏi Danh mục ngành, nghề đầu tư - kinh doanh có điều kiện

3. Thận trọng “mở cửa thị thực” ở khu kinh tế biển Việt Nam

4. Cần thay đổi nhận thức về hồ sơ, giấy tờ

5. Nỗ lực xử lý 2% yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp bị chậm

 

Địa phương

6. Từ ngày 15-11: Người dân có thể đổi giấy phép lái xe qua mạng

7. Lạng Sơn tập trung phát triển 3 trụ cột

8. Phát triển dịch vụ công trực tuyến: Nâng mức độ hài lòng cho tổ chức, cá nhân

9. Bình Dương sẽ vận hành đường dây “nóng” 1022

10. Dầu Tiếng: Không có hồ sơ trễ hẹn

Xem Điểm báo ngày 15 tháng 11 năm 2019 tại file đính kèm
File đính kèm