Điểm báo ngày 26 tháng 11 năm 2019

26/11/2019

 

Bộ, ngành

1. Đối thoại với doanh nghiệp về chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan

2. Lấy ý kiến doanh nghiệp các dự thảo nghị định về đất đai

3. Luật Doanh nghiệp (sửa đổi): Bảo đảm nguyên tắc ổn định trong thực thi

4. Tạo động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

5. Cần tiếp tục sửa đổi Luật Khoáng sản 2010

6. Cân nhắc việc bổ sung quy định về thời hạn giám định

7. Khi nào hết phát sinh thủ tục?


Địa phương

8. Dịch vụ logistics tại thành phố Móng Cái: Sôi động, thuận lợi

9. Quan hệ tương tác giữa DDCI và PCI: Thúc đẩy để phát triển

10. Quận 1 tư vấn thủ tục hành chính công trên nền tảng di động

11. Lào Cai ra mắt Trung tâm dịch vụ hành chính công gắn với trung tâm điều hành đô thị thông minh trong năm tới

 

Xem Điểm báo ngày 26 tháng 11 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm