Điểm báo ngày 27 tháng 11 năm 2019

27/11/2019

 

Bộ, ngành

1. Cải thiện môi trường kinh doanh: Chùng xuống là tụt hậu

2. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

3. Ngành Tài chính tiếp tục 'ghi điểm' về cải cách thủ tục hành chính

4. Đề xuất bổ sung 4 ngành, nghề ưu đãi đầu tư

5. Sớm ban hành quy chuẩn quy định rõ ràng cho loại hình condotel

6. Tìm vốn cho nhà ở xã hội

7. “Tốc độ” cải cách nhìn từ bất cập khi xác nhận “tôi” là “tôi”

 

Địa phương

8. Vĩnh Phúc muốn hút vốn đầu tư vào công nghệ cao

9. Quảng Nam: Nhiều sở trễ hạn hồ sơ phớt lờ xin lỗi dân

10. Không hỗ trợ trả nợ trước hạn tiền sử dụng đất từ 10/12/2019

Xem Điểm báo ngày 27 tháng 11 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm