Điểm báo ngày 29 tháng 11 năm 2019

29/11/2019

 

Bộ, ngành

1. Khai trương Trung tâm một cửa hỗ trợ triển khai Chính phủ điện tử

2. Kiến trúc Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ đến 2025 dự kiến sẽ được phê duyệt vào giữa năm sau

3. Dịch vụ công của Bộ Công Thương: Minh bạch hoá vì lợi ích của doanh nghiệp, người dân

4. Chính sách thuế, hải quan cần tiếp tục được cải thiện

5. Thủ tục cấp phép lao động của người nước ngoài đơn giản, dễ dàng hơn

 

Địa phương

6. Thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính

7. Bàu Bàng: “Gần dân, sát dân” vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy

8. Áp dụng hóa đơn điện tử: Đừng để nước tới chân mới nhảy

9. Hà Nội: Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 90%

10. Hội thi Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính: Chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay, bổ ích


 

Xem Điểm báo ngày 29 tháng 11 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm