Điểm báo ngày 02 tháng 12 năm 2019

02/12/2019

 

Bộ, ngành

1. Bác sĩ nước ngoài phải rành tiếng Việt!

2. Siết thẻ tín dụng, thông điệp mạnh tay từ Ngân hàng Nhà nước

3. Dịch vụ công của Bộ Công Thương: Minh bạch hoá vì lợi ích của doanh nghiệp, người dân

4. Các tỉnh, thành phố triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh


Địa phương

5. Hậu Giang thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh

6. Xây dựng chính quyền điện tử thành phố: Các cơ quan liên quan cần phối hợp chặt chẽ bảo đảm tiến độ

7. Ai quản lý được tour “0 đồng”?

8. Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

9. Nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử

Xem Điểm báo ngày 02 tháng 12 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm