Điểm báo ngày 04 tháng 12 năm 2019

04/12/2019

 

Bộ, ngành

1. Bộ Tài chính: Nhiều chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính

2. Cải cách thủ tục thuế dưới góc nhìn của doanh nghiệp

3. Tạo thuận lợi thương mại nhờ cải cách, hiện đại hoá hải quan

4. Sẽ có quy định riêng về khai thuế đối với từng loại thuế

5. Tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh than, cung cấp than cho sản xuất điện

6. Viện trưởng Lê Minh Trí trả lời cử tri về căn cước công dân

7. Cải cách thể chế là cải cách cái gì và như thế nào?

8. Căn cước công dân và thiếu sót của Bộ Công an

9. Bổ nhiệm cán bộ thiếu tiêu chuẩn... đụng đâu cũng thấy

10. Bức tranh doanh nghiệp khởi nghiệp đã có nhiều thay đổi

11. Những điểm mới về cấp, đổi thẻ căn cước công dân

12. Khách hàng có thể thanh toán tiền điện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia

 

Địa phương

13. Giải pháp vì người dân

14. TP HCM: Sẵn sàng kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia

 

Xem Điểm báo ngày 04 tháng 12 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm