Điểm báo ngày 10 tháng 12 năm 2019

10/12/2019

Bộ, ngành

1. Từ hôm nay, ngồi nhà bấm nút đổi bằng lái xe, thẻ BHYT nhàn tênh
2. 4 đơn vị được thanh toán điện tử trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
3. Giao dịch qua mạng để chống tham nhũng vặt, cửa quyền
4. Đăng ký miễn phí tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Bưu điện
5. Cải cách hành chính ngành TN&MT - Kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả
6. 188 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia
7. Tạo thêm lực đẩy cho phong trào khởi nghiệp
8. "Tối ưu công nghệ để con người trở thành trung tâm của sự phục vụ thuận tiện, chất lượng"
9. EVN tiến tới xây dựng văn phòng điện tử
10. Đẩy mạnh thanh toán điện tử cần gắn với an toàn, an ninh
11. Sớm ban hành Thông tư quy định trình tự thủ tục hồ sơ xử lý nợ 
12. Chi phí logistics cao kéo lùi năng lực cạnh tranh quốc gia


Địa phương
13. Cấp sổ hồng tại TP.HCM: Còn tình trạng cán bộ nhận hồ sơ, hẹn tới hẹn lui không giải quyết
14. Cổng Dịch vụ công quốc gia chính thức đi vào hoạt động
15. Bình Định "tuýt còi" các sở, ngành chậm thủ tục hành chính

Xem Điểm báo ngày 10 tháng 12 năm 2019 tại file đính kèm
File đính kèm