Điểm báo ngày 06 tháng 01 năm 2020

06/01/2020

Bộ, ngành

1. Diệt “cái đầu Phạm Nhan” trong hệ thống hành chính

2. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Sinh ra nhiều thủ tục là không ổn

3. “Cách mạng” thể chế

4. Khó như mua nhà ở xã hội

5. Đảm bảo an toàn, an ninh theo cấp độ dữ liệu Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

6. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm


Địa phương
7. Người dân TP.HCM 'than phiền' thủ tục hành chính


 

Xem Điểm báo ngày 06 tháng 01 năm 2020 tại file đính kèm

 
File đính kèm