Điểm báo ngày 07 tháng 01 năm 2020

07/01/2020

 

Bộ, ngành

1. Đột phá thanh toán không dùng tiền mặt

2. Tiếp tục hoàn thiện các chính sách thúc đẩy thị trường bảo hiểm

3. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ 111 văn bản quy phạm pháp luật

4. Từng bộ tốt, liên bộ phải tốt hơn!

5. Học viên phải học luật và đạo đức người lái xe 

6. Sẽ cắt giảm mạnh các thủ tục khởi sự kinh doanh

7. Sẽ cắt giảm 7 ngày cho thủ tục cấp điện mới

8. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu triển khai các giải pháp hạn chế 'tín dụng đen'

 

Địa phương

9. “Thỏi nam châm” hút vốn

10. Kết nối tương lai ở TP Hồ Chí Minh

Xem Điểm báo ngày 07 tháng 01 năm 2020 tại file đính kèm
File đính kèm