Điểm báo ngày 08 tháng 01 năm 2020

08/01/2020

 

Bộ, ngành

1. Quy định mới về kinh doanh vàng

2. Thủ tục hành chính 'vây', 'cản' doanh nghiệp địa ốc

3. Không mất phí, lệ phí khi nộp hồ sơ đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động

4. Thời gian cấp phép xây dựng có thể chỉ còn 15 ngày

5. Yêu cầu các trường tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng

6. Phân công chủ trì soạn thảo văn bản quy đinh chi tiết thi hành các luật

7. ‘Thủ tướng luôn tìm kiếm những cơ hội cải cách mới’

8. Sản xuất phần mềm đúng quy trình để được hưởng ưu đãi thuế

9. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Sinh ra nhiều thủ tục là không ổn


Địa phương

10. “Gỡ khó” cho doanh nghiệp, tăng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh

Xem Điểm báo ngày 08 tháng 01 năm 2020 tại file đính kèm
 
File đính kèm