Điểm báo ngày 09 tháng 01 năm 2020

09/01/2020

Bộ, ngành

1. Cải cách thủ tục hành chính tác động tích cực đến môi trường kinh doanh

2. Chi phí tuân thủ pháp luật vẫn là gánh nặng lớn với doanh nghiệp

3. Những loại tàu biển nào được nhập khẩu về Việt Nam để phá dỡ?

4. Khởi nghiệp bị hành về thủ tục

5. Xuất bản điện tử - thị trường ngách ngàn tỷ

6. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

7. Xây dựng và triển khai các hệ thống phần mềm trong ngành điện

8. Phân công chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật

9. Mua bán, sang tên ô tô cũ cần những thủ tục gì?

Địa phương

10. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử

11. Bưu điện Đồng Nai góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính

12. Công ty Điện lực Quảng Trị: Chỉ số tiếp cận điện năng liên tục được cải thiện

Xem Điểm báo ngày 09 tháng 01 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm