Điểm báo ngày 13 tháng 01 năm 2020

13/01/2020

 

Bộ, ngành

1. Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2019
2. Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2020: Làn gió mới cho cải cách
3. Cải cách thủ tục hành chính của Cục Hóa chất: Gỡ rào cản cho doanh nghiệp
4. Bắt đầu năm 2020 bằng chiến dịch thúc đẩy cải cách
5. Hơn 35.000 doanh nghiệp tham gia Cơ chế một cửa quốc gia
6. 10 yêu cầu về hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh
7. Muốn chuyển giao công nghệ, cần xem xét lại quy trình giám sát và quản lý
8. Chậm cải cách thủ tục sẽ níu chân môi trường kinh doanh


Địa phương
9. Điện lực Khánh Hòa ứng dụng hiệu quả cổng dịch vụ công quốc gia
10. Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: Phát huy sứ mệnh đầu tàu
11. Năm 2020, Tư pháp Nghệ An tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành.
12. Hơn 2.000 thủ tục hành chính được cập nhật trên Cổng dịch vụ công của tỉnh

 

Xem Điểm báo ngày 13 tháng 01 năm 2020 tại file đính kèm
File đính kèm