Điểm báo ngày 14 tháng 01 năm 2020

14/01/2020

Bộ, ngành

1. Cải cách thể chế, bộ máy và con người
2. Ủy ban Cải cách và Đổi mới: phải thiết kế được một Việt Nam hùng cường
3. Hơn 35.000 DN tham gia Cơ chế một cửa quốc gia
4. Đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
5. Tăng cường đối thoại để dân chủ cơ sở đi vào thực chất

Địa phương

6. Hưng Yên sẽ rà soát, đánh giá lại 18 thủ tục hành chính
7. Trà Vinh: Phát huy lợi thế cửa ngõ hướng ra biển Đông
8. Lai Châu: Hướng đến thu hút đầu tư về “chất”
9. Cà Mau ban hành quy định xác định chỉ số cải cách hành chính
10. Đà Nẵng lọt top 3 cả nước về tỷ lệ đấu thầu qua mạng


 

Xem Điểm báo ngày 14 tháng 01 năm 2020 tại file đính kèm


 
File đính kèm