Điểm báo ngày 15 tháng 01 năm 2020

15/01/2020

 

Bộ, ngành

1. Nghị quyết 02/NQ-CP: “Cú huých” mới cho cải cách
2. Tranh cãi quanh đề xuất có chứng chỉ “tiền hôn nhân” mới được kết hôn
3. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát và quản lý Hải quan
4. Thị trường bảo hiểm đặt mục tiêu tăng trưởng 20% trong năm 2020
5. Cắt giảm 12.600 mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành

Địa phương
6. Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình: Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng
7. Hà Nội kiến nghị đưa bóng cười vào danh mục kinh doanh có điều kiện
8. Nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ
9. Bảo hiểm xã hội Hà Nội áp dụng nhiều giải pháp trong ứng dụng công nghệ thông tin
10. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa
11. Hải Dương đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 8% trở lên 
12. Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Trà Vinh

Xem Điểm báo ngày 15 tháng 01 năm 2020 tại file đính kèm
File đính kèm