Điểm báo ngày 16 tháng 01 năm 2020

16/01/2020

Bộ, ngành

1. Cần thu hút doanh nghiệp đầu tàu, đủ sức dẫn dắt chuỗi giá trị nông nghiệp
2. Đề xuất sửa đổi chương trình đào tạo thuyền viên
3. Cần và có thể đẩy nhanh hoàn thiện thể chế
4. 100 triệu dân, 100 nghìn doanh nghiệp số và mục tiêu 30% GDP
5. Bộ Công Thương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ


Địa phương

6. Tầm nhìn phát triển dựa trên giá trị cốt lõi
7. Tạo thói quen giải quyết thủ tục trực tuyến
8. Tình nguyện viên chung tay cải cách hành chính: Vì nền hành chính hiện đại, thân thiện
9. Long An: Triển khai nhiệm vụ ngành TN&MT năm 2020
10. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh

 

Xem Điểm báo ngày 16 tháng 01 năm 2020 tại file đính kèm

 
File đính kèm