Điểm báo ngày 05 tháng 02 năm 2020

05/02/2020

Bộ, ngành
1. Giảm thủ tục hành chính, văn bằng, chứng chỉ trong công tác cán bộ
2. Thông tư lựa chọn sách mới bị phản ánh có "lỗ hổng", Bộ Giáo dục nói gì?
3. Khi giấy khai sinh bị coi nhẹ
4. Sửa đổi quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công:
5 . Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2020: Tiếp tục mở đường cho cải cách
6. Quên bằng lái xe: Làm thế nào để chứng minh với CSGT?
7. Tố cáo cán bộ chậm trễ sang tên GCNQSDĐ
8. Chờ lần cải cách thứ ba
9. “Chìa khóa” thúc đẩy kinh tế số

Địa phương
10. Hạn chế đến nơi đông người bằng cách nộp hồ sơ trực tuyến
11. Công an Bình Thạnh phát khẩu trang cho dân tại trụ sở 
12. Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bền vững

 

Xem Điểm báo ngày 05 tháng 02 năm 2020 tại file đính kèm
 
File đính kèm