Điểm báo ngày 10 tháng 02 năm 2020

10/02/2020

Bộ, ngành
1. Đẩy nhanh hơn kết nối liên thông bộ, ngành
2. Rà soát gỡ những bất cập trong kiểm tra chuyên ngành
3. Sắp xếp, sáp nhập tinh gọn, nâng cao hiệu quả công việc
4. Sớm thực hiện nộp phạt vi phạm giao thông qua cổng dịch vụ công
5. Luật doanh nghiệp và cuộc cách mạng trong kinh doanh
6. Gần 41.600 tài khoản đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia
7. Sớm cụ thể hóa Nghị quyết 50-NQ/TƯ về FDI

Địa phương
8. Cục Hải Quan Quảng Ninh 3 năm liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng DDCI
9. Ngồi ở nhà đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng
10. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp
11. Xác định công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách
12. Gia Lai phấn đấu đạt top 20 về chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh
13. DDCI 2019: Công cụ, động lực cải cách tại Quảng Ninh

 

Xem Điểm báo ngày 10 tháng 02 năm 2020 tại file đính kèm

 
File đính kèm