Điểm báo ngày 10 tháng 3 năm 2020

10/03/2020

Bộ, ngành

1. Quy định mới về công tác văn thư
2. Ngành Thuế thời 4.0: Triển khai nhiều ứng dụng, thuận lợi và minh bạch
3. Đã có hơn 36.000 doanh nghiệp tham gia Cơ chế một cửa quốc gia
4. Nộp phạt vi phạm giao thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia chỉ mất 3 phút
5. Giảm tối đa thời gian thông quan bằng bảo lãnh
 
Địa phương
6. Luật chồng chéo, gây khó khăn đủ đường
7. Nhanh chóng rà soát những bất cập của Quyết định 60
8. Trung tâm hành chính công: Tập trung các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
9. Doanh nghiệp vận tải ‘gánh’ nhiều ảnh hưởng từ dịch Covid-19
10. Hòa Bình: Tập huấn triển khai ứng dụng ký điện tử tập trung ngành Thuế
11. Dân thích lên phường

Điểm báo ngày 10 tháng 3 năm 2020 tại file đính kèm
File đính kèm