Điểm báo ngày 12 tháng 3 năm 2020

12/03/2020

Bộ, ngành

1. Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi): Kiểm soát chặt điều kiện đầu tư kinh doanh
2. 'Nới' quy định giam xe vi phạm giao thông
3. Đăng ký khai sinh trực tuyến, dân đỡ thời gian đi lại
4. Hội họp trực tuyến mùa dịch
5. Bộ trưởng Công Thương yêu cầu chưa tăng giá hàng hóa đầu vào sản xuất
 
Địa phương
6. Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý tài nguyên và môi trường: Nền tảng xây dựng hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu đất đai
7. Bảo hiểm xã hội Hải Dương nỗ lực cải cách thủ tục hành chính
8. VNPT sẽ xây dựng Trung tâm điều hành thông minh cho nhiều tỉnh thành trong năm 2020
9. Quảng Bình hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị
10. Thanh Hóa: Thảo luận về đề án đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI cấp cơ sở
11. Vẫn còn “một cửa, nhiều khóa” trong thủ tục cấp giấy chứng nhận nhà đất
12. Thủ tục nhà, đất vẫn là một cửa, nhiều khóa
13. Lai Châu: “Giữ lửa” trong cải thiện môi trường đầu tư

Xem Điểm báo ngày 12 tháng 3 năm 2020 tại file đính kèm
 
File đính kèm