Điểm báo ngày 18 tháng 3 năm 2020

07/03/2020

 

Bộ, ngành

1. Bưu điện Việt Nam tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Cục Lãnh sự

2. Thí điểm nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy tại 2 đầu tàu kinh tế 

3. Cán bộ hành chính không được nhận đơn thư, giấy tờ tại nhà riêng

4. Nhiều tiện ích trên Cổng dịch vụ công quốc gia

5. Đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19

6. Cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh: Chuyển biến tích cực

7. Hàn Quốc bất ngờ áp dụng thủ tục nhập cảnh đặc biệt chống Covid-19

8. VietinBank cung cấp giải pháp thanh toán trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

9. Nhà nước vẫn hỗ trợ một phần kinh phí cho các dịch vụ công thiết yếu

10. Quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: Thiết lập môi trường kinh doanh thuận lợi

11. Tạo lập môi trường bình đẳng, minh bạch cho hoạt động vận tải

12. Đẩy mạnh toàn diện nền tảng phát triển kinh tế không tiền mặt

 

Địa phương

13. Bình Phước: Gói thầu nhỏ, nhiều mối lo

14. Sở Tài chính Phú Yên: Cắt giảm thủ tục rườm rà hỗ trợ doanh nghiệp

15. Cải cách hành chính, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

16. Ngành Công Thương Bình Thuận: 99% hồ sơ được giải quyết đúng hạn

17. Hãy nộp hồ sơ trực tuyến và đăng ký trả kết quả tại nhà

18. Cao Bằng nỗ lực đẩy nhanh thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu

Xem Điểm báo ngày 18 tháng 3 năm 2020 tại file đính kèm

 
File đính kèm