Điểm báo ngày 23 tháng 3 năm 2020

23/03/2020

Bộ, ngành

1. Cổng Dịch vụ công Quốc gia: Minh bạch trong cải cách thủ tục hành chính
2. Dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ tối đa người dân và doanh nghiệp
3. Chuẩn bị tổng kết 10 năm công tác cải cách hành chính
4. Hơn 8.490 tỷ đồng hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử
5. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong bối cảnh dịch Covid-19
6. Tạo đột phá triển khai NSW và đơn giản kiểm tra chuyên ngành
7. “Cú hích mới” trong việc tiếp tục cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng
8. Khẩn trương triển khai gói hỗ trợ doanh nghiệp
9. Bộ TT&TT yêu cầu xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến năm 2020 tăng gấp đôi năm 2019
 
Địa phương
10. Tại sao 51 UBND cấp xã ở Bình Định 'chê' phần mềm một cửa điện tử?
11. Tháo gỡ, hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp
12. Càng khó khăn càng cải thiện môi trường đầu tư
13. Nâng cao chỉ số DDCI, tạo động lực thu hút đầu tư


 

Xem Điểm báo ngày 23 tháng 03 năm 2020 tại file đính kèm

 
File đính kèm