Điểm báo ngày 24 tháng 3 năm 2020

24/03/2020

Bộ, ngành

1. UBTVQH xem xét dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
2. Nâng cao trách nhiệm trong việc thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật
3. KỲ VỌNG SỬA ĐỔI LUẬT DOANH NGHIỆP
4. Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến
5. Dự thảo Luật Cư trú năm 2020: Quy định phù hợp để quản lý dân cư
6. Kiểm tra việc xây dựng chính phủ điện tử tại 26 bộ, ngành, địa phương
7. Nhiều điều kiện kinh doanh, đầu tư bị bãi bỏ
 
Địa phương
8. UBND TPHCM yêu cầu tăng làm thủ tục trực tuyến nhằm phòng, chống dịch Covid-19
9. Năm 2019 TP HCM phát hiện 12 trường hợp cán bộ, công chức vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp
10. Có lợi cho dân, sao không làm?
11. Bảo hiểm xã hội Hải Phòng: Đổi mới “cách nghĩ” và “cách làm”
12. Cục Thuế Thái Nguyên: Đẩy mạnh cải cách, đồng hành cùng doanh nghiệp

Xem Điểm báo ngày 24 tháng 3 năm 2020 tại file đính kèm

 
File đính kèm