Điểm báo ngày 19 tháng 5 năm 2020

19/05/2020

Bộ, ngành

1. Hơn 85% người dân hài lòng với việc cải cách thủ tục hành chính
2. Cung ứng dịch vụ công: Lấy người dân, tổ chức làm trung tâm
3. Bộ Tư pháp: Làm tốt vai trò “gác cổng” về thể chế
4. Doanh nghiệp có lợi gì khi dùng Cổng Dịch vụ công Quốc gia?
5. Bộ Tư pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp
6. Cổng Dịch vụ công Quốc gia và lợi ích cho doanh nghiệp
7. Tiếp tục đổi mới, cải tiến cách thức tổ chức kỳ họp Quốc hội
8. Đến 2025, 55% dân số Việt Nam tham gia mua sắm trực tuyến
9. Dồn lực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, phục hồi kinh tế
10. Chỉ số cải cách hành chính năm 2019: Bộ Tư pháp thuộc nhóm A
11. Giới thiệu Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các lợi ích dành cho doanh nghiệp
12. Điện tử hóa thủ tục cho doanh nghiệp
  
Địa phương
13. Lạng Sơn tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hợp tác xã
14. Cục Thuế Khánh Hòa: Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn
15. Địa phương chưa xử lý dứt điểm các tồn tại về cải cách hành chính

Xem Điểm báo ngày 19 tháng 5 năm 2020 tại file đính kèm
File đính kèm