Điểm báo ngày 20 tháng 5 năm 2020

20/05/2020

Bộ, ngành

1. Kênh hữu hiệu nhất để 'điện tử hóa’ thủ tục cho doanh nghiệp
2. Bộ Công Thương chú trọng tới chính sách thực thi các Hiệp định FTA
3. Người dân vẫn phải đi lại nhiều lần làm dịch vụ công
4. Thúc đẩy các sáng kiến Chính phủ điện tử
5. Đã cắt giảm hơn 80% thủ tục hành chính ngân hàng
6. Bộ GTVT, tỉnh Bến Tre đứng cuối xếp hạng cải cách hành chính
7. Rà soát, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật đất đai
8. 1 tuần hồ sơ vẫn ở huyện, bao giờ đến tỉnh, khi nào DN nhận tiền?
9. Nhất trí với các kết quả đạt được theo Báo cáo của Chính phủ
10. Thực hiện nhanh, quyết liệt việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính
11. Cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
 
 
Địa phương
12. Đồng Nai nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh
13. Tìm cách nâng sức hút với nhà đầu tư
14. Bình Phước khai trương hệ thống dịch vụ công trên môi trường điện tử

Xem Điểm báo ngày 20 tháng 5 năm 2020 tại file đính kèm

 
File đính kèm