Điểm báo ngày 27 tháng 5 năm 2020

27/05/2020

 

Bộ, ngành

1. Tiết giảm hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm nhờ cải cách thủ tục

2. Tích hợp 93 thủ tục hành chính thuế trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

3. 5 điều kiện chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử ra văn bản giấy

4. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đưa tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động 

5. Cải cách hành chính ngành BHXH: Hướng tới nền hành chính phục vụ

6. Vật lộn xin cấp sổ đỏ khi '86% người dân hài lòng với công chức'

7. Cần giảm thủ tục 'xin - cho', tránh 'muốn đầu tư phải chạy ra Thủ tướng'

8. Cần đảm bảo tính khả thi của phương thức quản lý cư trú mới

9. Vì sao đề xuất đưa hộ kinh doanh vào Luật?

10. Hiện đại hóa thủ tục hải quan, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

11. Những nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới

12. Hộ kinh doanh “vô hình” trước các ưu đãi

13. Luật Đất đai không cho phép cấp quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp nước ngoài

14. Vẫn trình Quốc hội hai phương án về đầu tư kinh doanh dịch vụ đòi nợ

15. Cổng Dịch vụ công Quốc gia: Đúng, trúng nhưng chưa đồng bộ


Địa phương

16. Hà Nội đạt kết quả toàn diện các chỉ số cải cách hành chính

17. Hà Nội: Triển khai ứng dụng tra cứu mã QR CODE trong thủ tục hành chính

18. TP Hồ Chí Minh tổ chức các đoàn kiểm tra cải cách hành chính tại cơ sở

19. Đề nghị chuyển giao phần mềm dịch vụ công trực tuyến cấp, đổi giấy phép lái xe mức độ 4

 

Xem Điểm báo ngày 27 tháng 5 năm 2020 tại file đính kèm

 
File đính kèm