Điểm báo ngày 28 tháng 5 năm 2020

28/05/2020

 

Bộ, ngành

1. Doanh nghiệp e ngại cải cách thủ tục hành chính khó vì động chạm lợi ích

2. Doanh nghiệp muốn rút ngắn thêm các thủ tục hành chính

3. Đổi mới mạnh mẽ thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường

4. Quyết tâm cắt giảm 20% chi phí cho doanh nghiệp

5. 2 cách thanh toán trực tuyến khi yêu cầu cấp bản sao điện tử

6. Đừng đẩy việc lên Thủ tướng

7. MISA nói về việc bị dừng cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

8. GeTS hỗ trợ GEODIS đơn giản hóa việc khai báo thủ tục hải quan và kết nối thông qua nền tảng CALISTA™

9. Xin cấp phép đầu tư, 6 tháng mới được Bộ trả lời "không có thẩm quyền" (!?)

10. Giấy phép con: Mã số, mã vạch

11. VCCI: Không cần thiết có "chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải"

12. Hàn Quốc công bố quy định mới đối với người nước ngoài tái nhập cảnh

13. Hoàn thiện khung pháp lý để thu hút làn sóng đầu tư mới


Địa phương

14. Hà Nội: 1.448 thủ tục hành chính kết nối Cổng dịch vụ công trực tuyến

15. Bưu điện tỉnh: Phối hợp cung ứng dịch vụ hành chính công

16. Thúc đẩy công tác cải cách hành chính 

 

Xem Điểm báo ngày 28 tháng 5 năm 2020 tại file đính kèm
File đính kèm