Điểm báo ngày 12 tháng 6 năm 2020

12/06/2020

 

Bộ, ngành

1. Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính "online"

2. Dự án nhà ở thương mại bị “đóng băng” vì thủ tục hành chính

3. Xác nhận sử dụng mã vạch nước ngoài chỉ trong 1 ngày

4. Cải cách để thu hút đầu tư: Không cần tốn tiền ngân sách, chỉ cần cắt bỏ lợi ích nhóm

5. BHXH tạo thuận lợi cho người thụ hưởng trong thời gian cách ly nhờ ứng dụng CNTT

6. Có thể đóng phí đường bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia?

7. Đề nghị bổ sung thủ tục đặc biệt trong xử lý vi phạm hành chính

8. Ông Vương Đình Huệ lo áp lực tăng dân số lớn nếu bỏ điều kiện nhập hộ khẩu

9. Bỏ quy định riêng đăng ký thường trú: Ai tự hào “có hộ khẩu thủ đô"?

10. Cắt giảm 40% thủ tục hành chính về môi trường

11. Hải quan kết nối thêm 6 thủ tục hành chính lên Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia

12. Hơn 88% dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 Bộ GTVT có phát sinh hồ sơ

 

Địa phương

13. Mang giấy tờ tới nhà, giao tận tay người dân

14. Hồ sơ trễ hẹn, nhiều hạn chế chậm được khắc phục

15. Hơn 1.500 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

15. Cách tra cứu số điện thoại cảnh sát khu vực bằng Zalo

Xem Điểm báo ngày 12 tháng 6 năm 2020 tại file đính kèm

 
File đính kèm