Điểm báo ngày 15 tháng 6 năm 2020

15/06/2020

Bộ, ngành

1. Luật Đầu tư (sửa đổi): Có hiệu lực sớm ngày nào, nhà đầu tư đỡ khó ngày đó
2. Dịch vụ công quốc gia: Khó xuôi chèo mát mái nếu cán bộ không vì mục tiêu chung
3. "Chính phủ chưa thỏa mãn với những cải cách hành chính thời gian qua"
4. Cắt giảm, đơn giản hóa 3.893 điều kiện kinh doanh
5. Để Việt Nam vẫn là ngôi sao sáng trên bầu trời thế giới
6. Đại biểu Quốc hội đề nghị nới lỏng các “dây buộc” cho doanh nghiệp
7. Sửa đổi Luật giám định tư pháp: Thuận lợi hơn cho giám định viên

 

Địa phương

8. Điện Biên: Bước tiến mới trong xây dựng chính quyền điện tử
9. Quảng Ninh sẽ cung cấp 621 dịch vụ công trực tuyến mức 4 trong năm 2020
10. Cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng tại TP.HCM: Vẫn “bình mới, rượu cũ”?
11. Cải cách hành chính ở Quảng Ninh áp lực giữ vững “ngôi vương“
12. Bắc Giang: 4 “xin”, 4 “luôn” và 5 “không”
13. TPHCM đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công không dùng tiền mặt

Xem Điểm báo ngày 15 tháng 6 năm 2020 tại file đính kèm
File đính kèm