Điểm báo ngày 16 tháng 6 năm 2020

16/06/2020

Bộ, ngành
1. ‘Chính sách phải nhất quán, quyết định phải nhanh chóng, kịp thời’
2. Cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh: Lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm
3. Tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử
4. Để kéo dài tinh thần cải cách của luật Doanh nghiệp
5. Doanh nghiệp thủy sản bức xúc bị 'đẻ' thêm chi phí cấp giấy xác nhận
6. Cần nới lỏng tối đa cho doanh nghiệp phát triển
7. Dự luật Cư trú: Đề xuất "đi vắng 12 tháng" bị xoá hộ khẩu tạo tiêu cực, nhũng nhiễu

Địa phương
8. Kinh tế số: Hướng phát triển tất yếu
9. Ủng hộ bỏ sổ hộ khẩu giấy
10. Thừa Thiên Huế: Nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI
11. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho mọi đối tượng tham gia

Xem Điểm báo ngày 16 tháng 6 năm 2020 tại file đính kèm
 
File đính kèm