Điểm báo ngày 17 tháng 6 năm 2020

17/06/2020

Bộ, ngành

1. Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi): Còn nhiều điểm chồng chéo pháp luật
2. World Bank: Môi trường kinh doanh của Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế đáng kể
3. Chuẩn bị đủ điều kiện mới bỏ hẳn sổ hộ khẩu
4. Cắt giảm, đơn giản hóa TTHC bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp 2020 - 2025

 

Địa phương
5. Bắc Giang cần phát triển nhanh công nghiệp, xây dựng
6. Hà Nội: Hỗ trợ thủ tục hành chính cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19
7. Hải Dương đã cập nhật được 98,4% thông tin dân cư
8. Hà Nội cải thiện, nâng cao Chỉ số Papi trên 8 lĩnh vực
9. Đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN
10. Thanh Hóa: Thu hút FDI tăng vọt nhờ đâu?
11. Sơn La: Nỗ lực nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức
12. Hà Nội: 501 thủ tục hành chính được triển khai trực tuyến mức độ 3, 4

 

Xem Điểm báo ngày 17 tháng 6 năm 2020 tại file đính kèm

 
File đính kèm