Điểm báo ngày 18 tháng 6 năm 2020

18/06/2020

Bộ, ngành

1. Doanh nghiệp đừng ngại tham gia Cổng dịch vụ công
2. Hải quan nỗ lực cải cách hiện đại hoá, hướng tới chuẩn quốc tế
3. Thu hút đầu tư mới: Cơ hội phụ thuộc vào chính Việt Nam
4. Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
5. Sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường: Đổi mới để đáp ứng kỳ vọng của đại biểu và cử tri
6. Bộ Tài chính triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử


Địa phương
7. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quy định thủ tục hành chính có tính đặc thù
8. Tăng cường đối thoại, lắng nghe dân
9. Dịch vụ bưu chính - hành chính công: “Điểm cộng” của bưu điện
10. Kỳ II: Dịch vụ bưu chính - hành chính công: Cánh tay nối dài của các sở, ngành
11. TP.Thủ Dầu Một: Thành công bước đầu trong công tác hành chính

 

Xem Điểm báo ngày 17 tháng 6 năm 2020 tại file đính kèm
 
File đính kèm